Právě připojeni - host: 1 
Odhady nemovitostí pro dědictví
Tisk Email

V případě úmrtí vlastníka nemovitosti požaduje notář určení ceny obvyklé. Dříve tomu bylo tak, že vždy musel být přizván odhadce, který nemovitost ohodnotil. Již nějakou dobu je možné, aby realitní kancelář cenu obvyklou taktéž určovala. V čem spočívá výhoda? Daleko rychlejší vyřízení a nezapočítává se do ceny každý strom. Nejmarkantnější výhoda je pořizovací cena posudku...

Stanovení ceny probíhá na základě nabídky/poptávky v dané lokalitě. K určení obvyklé ceny přistupujeme vždy velmi zodpovědně, profesionálně a snažíme se vyhovět přáním zákazníka. Není vyjímkou, že posudek vytvoříme do hodiny po prohlídce nemovitosti.

Po domluvě je možné určit cenu obvyklou k ručení nemovitostí pro nebankovní sektory.

Zavolejte nám!

Definice:

Obvyklá cena nebo cena obvyklá je cena většinou používaná pro účely občanskoprávních vztahů, občanském soudním řízení včetně dědického řízení, daňovém a exekučním řízení apod. V minulosti se pro označení téhož používal pojem obecná cena.

Obvyklou cenou se rozumí cena, která by byla dosažena při prodeji stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění, a to bez vlivu mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího a vliv zvláštní obliby.

Obvyklá cena je často zjednodušeně ztotožnována s cenou tržní. Ta je však myslitelná jen v případě uskutečněného prodeje, zatímco obvyklá cena není stanovována pro účely prodeje, nýbrž pro účely zjištění relativně objektivní hodnoty oceňované věci.

 

 


Založeno na Joomla!. Designed by: ThemZa themes ntc hosting Valid XHTML and CSS.